Ανθρωπινο Δυναμικο

Ανθρωπινο Δυναμικο

Υψηλής κατάρτισης συνεργάτες ώστε το αποτέλεσμα των έργων
να μπορεί να συμβαδίζει με την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Η επιλογή υψηλής κατάρτισης συνεργατών τόσο επιστημονικού όσο και τεχνικού πεδίου αποτελεί πυξίδα για την εταιρία ώστε το αποτέλεσμα των έργων της να μπορεί να συμβαδίζει με την εξέλιξη της τεχνολογίας σε επίπεδο υλικών και τεχνικών.

Η επιλογή των συνεργατών γίνεται με βάση το είδος της κατασκευής (retail shops, κατοικίες, ειδικές κατασκευές κλπ.) ώστε να υπάρχει απόλυτη επιτυχία στην επιλογή και χρήση των καταλληλότερων υλικών για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών.